KIRKLARELİ İL YATIRIM TANITIM VE DESTEK STRATEJİSİ

Eklenme Tarihi: 28 Kasım 2017 | Toplam Okunma: 621
Yatırımların para politikasına duyarlılığının sıklıkla tartışma konusu haline geldiği güncel makroekonomik konjonktürde fiziksel sabit yatırımlar, rekabetçilik ve ekonomik büyümenin ana unsuru olarak değerlendirilmektedir.
Yatırım süreçleri para ve maliye politikası çerçevesinin yanı sıra hukuki altyapı, teşvik unsurları, bölgesel yatırım ortamı ve yerel önceliklerle şekillenen dinamiklerden beslenmektedir. Yatırım süreçlerinin çok katmanlı yapısı il bazında ele alındığında; üst ölçekli mekânsal plan hükümleri, teşvik unsurları, il yatırım ortamına ilişkin bilgilerin sentezlendiği yerel ölçekte yatırım destek mekanizmalarının ön plana çıkması bir zorunluluk halini almaktadır. Bölge planı, ilin rekabetçi sektörleri, il yatırım ortamı ve çevre düzeni plan hükümleri, yatırım destek ve tanıtım politikalarının odaklanacağı hedef seçiminde il ölçeğini ulusal ölçekten farklılaştıran en temel yatırım bileşenleri olarak görülmelidir. Kırklareli İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi, bu doğrultuda referans teşkil eden bir çerçeve belge olarak tasarlanmıştır. Strateji yaklaşımı belirlenirken ulusal ve uluslararası ölçekte politika müdahalesine konu olan ana başlıklara da değinilmiş ancak Eylem Planı’nda bu başlıklar için eylemlere yer verilmemiş YDO etki alanına eklemlenebilecek il düzeyine özgüllenmiş konular ele alınmıştır.

Ayrıntılı bilgi, döküman için tıklayınız

DİĞER DUYURULAR

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI8 Mart 2018Serhat Kalkınma Ajansı, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, TRA2 Bölgesinin; Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinin kalkınmasına ve gelişmesine hizmet etmek ve katkıda bulunmak isteyen, yeniliğe ve gelişime açık, analitik düşünebilen, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, hizmet ve kalkınma bilinç ve sorumluluğuyla hareket eden, seyahat engeli olmayan 5 Uzman alımı gerçekleştirecektir. T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI 8 Mart 2018T.C. Zafer Kalkınma Ajansı, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; 4 (dört) Uzman Personel ve 1 (bir) İç Denetçi alımı yapacaktır. TRAKYA KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM SÖZLÜ YARIŞMA SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLAR VE SINAV TARİHLERİ14 Şubat 2018Trakya Kalkınma Ajansı tarafından 6 uzman personel ve 1 iç denetçi istihdam edilmek üzere yapılacak olan sözlü yarışma sınavına katılmaya hak kazananlar ilanda belirtilen başvuru şartları olan KPSS puanı, YDS/E-YDS/KPDS/ÜDS veya eşdeğer dil puanı, tecrübe yılı ve alanı gibi temel kriterler değerlendirilerek belirlenmiş bulunmaktadır. 2018 Yılı Mali Destek Programları Son Başvuru Tarihi Değişikliği14 Şubat 2018Trakya Kalkınma Ajansı tarafından 2018 yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında ilan edilen İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı ve Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programının son başvuru tarihleri değişmiştir. BASIN DUYURUSU10 Ocak 2018Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde Tekirdağ ili mesleki ve teknik okullarında eğitim gören öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmek, bilimsel düşünme, rekabet edebilme bilinciyle araştırmaya yönelmelerini sağlamak ve öğrencileri teşvik etmek amacıyla “Bir Fikrim Var” proje yarışması düzenlenecektir.
  Yükleniyor...