SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI

Eklenme Tarihi: 20 Mart 2018 | Toplam Okunma: 331
696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesine eklenen geçici 23 ve 24 üncü maddelerinin ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar doğrultusunda, Ajansımız bünyesinde kurulan Tespit Komisyonu tarafından başvurular incelenmiştir.

Başvuru değerlendirme sonuçlarına ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır.

SIRA
NO

ADI SOYADI

Başvuru Sonucu

SIRA
NO

ADI SOYADI

Başvuru Sonucu

1

Ayşe Karateke

Kabul

15

Gamze Kurt

Kabul

2

Seyide Seyrel

Kabul

16

Cansu Ünal

Kabul

3

Ebru Tokuç

Kabul

17

Büşra Bozkurt

Kabul

4

Ebru Tuna

Kabul

18

Neslihan Tanrıkulu

Kabul

5

Esra Gök Şirin

Kabul

19

Seval Gönüldaş

Kabul

6

Gül Palabıyık

Kabul

20

Yurdagül Aydın

Kabul

7

Berkant Karadeniz

Kabul

21

Hüseyin Ozan Atik

Kabul

8

Murat Yel

Kabul

22

Berat Karaca

Kabul

9

Ramadan Yıldız

Kabul

23

Tuğçe Işıksal Aksu

Kabul

10

Tufan Dilgin

Kabul

24

Savaş Akbulut

Kabul

11

Hande Aktaş

Kabul

25

Eyüp Sürücüler

Kabul

12

Feyza Amine Keskin

Kabul

26

Osman Topçu

Red-  657 sy. Kanunun md.48’de yer alan şartları taşımadığından

13

Ayten Karaçayır

Kabul

27

Kenan Akagündüz

Red- Sözleşmenin %70’lik asgari işçilik maliyeti şartını taşımamasından

14

Helin İba

Kabul

28

Ersun Nacak

Red- Sözleşmenin %70’lik asgari işçilik maliyeti şartını taşımamasından

 

Tespit komisyonu kararına itiraz süresi işbu ilanın Ajansın internet sitesinde yayınlanmasından itibaren 2 gün olup (son başvuru tarih ve saati: 22 Mart 2018 saat 18.00) başvurunun Trakya Kalkınma Ajansına elden dilekçe ile yapılması gerekmektedir. Listenin kesinleşmesinden sonra sınav yeri, günü ve saatine ilişkin bilgilendirme Ajansımız internet sayfasında ilan edilecektir.

İlgililere ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

NOT: İlgili mevzuata göre başvuru ve/veya sürekli işçi kadrosuna geçirilme şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar her aşamada liste dışı bırakılacak, sürekli işçi kadrosuna geçirilmiş olsa dahi istihdamına son verilecektir.

DİĞER DUYURULAR

T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI19 Nisan 2018T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı’nda, 5449 sayılı Kanun ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılacak yarışma sınavı ile “1 (bir) adet iç denetçi, 9 adet uzman ve 1 (bir) adet destek personel” istihdam edilecektir. Balıkesir Yatırım Günleri 9-10 Mayıs 201819 Nisan 2018Balıkesir’in yatırım ortamının ve yatırımcıya sunduğu fırsatların tanıtılacağı “Balıkesir Yatırım Günleri 2018” etkinliğine hakkında detaylı bilgi için tıklayınız. Şehirlerin Beklediği Ödüllendirme Başlıyor, Şehir Ödülleri Türkiye 2018 Aday Çağrısı Yapıldı!13 Nisan 2018Şehir Ödülleri Türkiye ile ülkemizde yerel kalkınmaya güç vermeye devam eden Yaşayan Şehirler Platformu, Şehirlerin ilgiyle beklediği Şehir Ödülleri Türkiye 2018 adaylık başvurularını Dokuz Eylül Üniversitesi ile birlikte başlattı. 11 Mayıs 2018’e kadar başvurular sürecek. Trakya Kalkınma Ajansı Personel Alım Sınavı Sonuçları9 Nisan 20182-31 Ocak 2018 tarihlerinde başvuruları alınan personel alım sınavına istinaden Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği gereği oluşturulan sınav komisyonunca 19 Şubat 2018 tarihinde Ajansımız personel alımı sözlü yarışma sınavı gerçekleştirilmiş olup, ilgili yönetmeliğin 14. maddesi hükümleri çerçevesinde sınav komisyonunca yapılan değerlendirme sonucunda başarılı bulunan uzman personel adaylarının isimleri aşağıdaki gibidir: Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş İçin Yapılan Sınav Sonuçları 27 Mart 2018696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 ve geçici 24. maddeleri gereği Kurumumuzda sürekli işçi kadrosuna geçmek için başvuru yapan çalışanlar tespit komisyonunun çalışmasının ardından 26 Mart 2018 Pazartesi günü sınava tabi tutulmuş olup, sınav sonuçlarına ilişkin liste aşağıda bulunmaktadır.
  Yükleniyor...